waar is mijn lief
waar zoek ik haar
verwaaid is zij
verdwenen

jij madelief
die in het gras
lieftallig was
verschenen

verdween als gras
dat tijdelijk was
gelijk het
kortstondig leven

mijn lief, ik richt
mijn hoofd omhoog
in wolken staat
geschreven

"daar alles hier
kortstondig is
geef Ik jou
eeuwig leven."

n.a.v. 1 Petrus 1: 24 en 25
De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.