Wie is het 
die de golven zendt
de deining van
de zeeën kent

Wie legde d´aarde
heel gedwee
aan d´ voeten
van d´ immense zee

Wie gaf mij jong
en onervaren
de stormen
die ´k moest bevaren?


Hij gaf … en neemt
zoals de zee
draagt ´t antwoord
eeuwig met zich mee. 

Die is het
die het leven kent…
het einder tij
vaak keert of wendt!

 

© Cobie Verheij - de Peuter
(september 2003) 

Naar: Job 38 (De Here antwoordde Job vanuit een storm)

Job 38 : 16 Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen der zee, en hebt gij door de
geheimenissen van de waterdiepte gewandeld?


 


Uit: "Licht Verlangen"
 De bundel met bijna 80 gedichten is
hier>>>> te bestellen.