Ogen tasten in het duister
ogen zoeken naar het licht
slechts een glimp, in al zijn luister
breekt het donker en schenkt zicht...
op het Licht in duistere tijden
langs de weg, door ‘t donker heen
in het leven èn het lijden
gloort er zicht voor iedereen!