Liefde zaait de sterkste vruchten,
ankert wortels in de grond,
bloeit en sterft, maar krijgt nieuw leven
door de Zoon die God ons zond.