Niemand kan zijn zoals jij bent,
uniek ben je geschapen,
zoals de lucht het zonlicht kent
en ‘t water nooit zal slapen.

De wolken drijven altijd voort
als wijzers in de tijd,
in ‘t ritme van een hemels woord
en dat is DANKBAARHEID.