Deze kaars mag weer ontvlammen,
vol van dank en eer aan God,
't levensraam leek dichtgevallen,
maar Hij opende het slot.

Want Gods liefde opent harten,
ook als ze gesloten zijn.
Hij maakt wegen weer begaanbaar,
schept een nieuwe levenslijn.

In ons leven van verlangen
mijmert de herinnering,
toekomst is weer aangevangen
deze dag, een nieuw begin.

Deze kaars mag nu weer branden,
vol van liefde, vol van hoop.
Dat Zijn licht mag blijven schijnen,
over jullie levensloop.


(Huwelijksgedicht bij tweede huwelijk)