Dorp bij de duinen, de zee en de stad,
draagt in zijn hart een kostbare schat.

Klein en verscholen, dicht aan de Rijn,
daar waar veel mensen harde werkers zijn.

Bezield aan het werk, met hoofd en met lijf,
vol vuur, in hun bloemen- of transportbedrijf.

Vruchtbare grond in tweeërlei zin,
hier is de hoeksteen nog het gezin.

Klokken die luiden als symbool van trouw,
zondags, maar ook bij huw'lijk en rouw.

Koningsgezindheid, geloof en vertrouwen,
zijn pijlers, waar zij hun leven op bouwen.

Rijnsburg, de burcht van woord en van daad,
dat bruisende dorp, dat er altijd voor gaat.

-------------------------------------------------

Uit: Dicht in de Buurt Zuid-Holland
geschreven voor Trouw Schrijf!
voor het thema "gedicht in de kaart"