De deurpost
aan een huis
zo vol van zonden,
lijkt op 't oog zo
ongeschonden
met witte
verf
heel mat
gelakt.
wordt er
bloed
op de deurpost
geplakt.

Bloed,
nog roder dan
karmozijn
zodat de
eerstgeboorne
zoon
behouden
mocht zijn. 

© Cobie Verheij-de Peuter