De hemel hangt
als een nevel
over de aarde.

Het landschap
gewist.
Contouren
vaag,
verborgen
in mist.

Door de kiertjes
van mijn ogen,
vleit de Hemel
zich neer.

Verbeelding?
Misschien....
door raadselen zien!
Mist vervaagt,
Licht......
't is Zuiver Licht
dat alles draagt.

Met geopende
ogen
zie ik de hemel
op aarde.