Het Licht
weerkaatst
in 't oude
jaar
van wat er
is geweest....


weerspiegelt
straks
in onze ziel
het aller-
allermeest....


en alles
wat nog
komen zal
schijnt
nu nog
onbekend.....


't is eb
en vloed
een eigen
taal
alleen door
't Licht
gekend......
Cobie Verheij-de Peuter
uit: Schijnbaar mens