De vogels broeden in hun nest,
de vossen hebben holen,
de leeuw zal slapen bij het lam,
nu ligt dit nog verscholen.

De spiegel die in raadsels spreekt,
zal eens de volheid tonen,
dat mens en dier in ‘t paradijs,
in vrede samen wonen.