Welkom op Poetrysite.

Alle gedichten van Cobie Verheij - de Peuter staan op poetrysite.nl gepubliceerd. Cobie Verheij de Peuter heeft 20 jaar geleden www.gedichtensite.nl opgericht en hier kan men duizenden gedichten van veel verschillende dichters vinden. De site waar u zich nu op bevindt, gebruikt Cobie om haar alleen haar eigen gedichten te publiceren, zodat zij ook een eigen plekje op internet heeft.

Wij wensen u veel leesplezier.

De pandemie zo onverwacht;
de wereld in misère.
Het is zo anders dan gedacht;
een virus als barrière.

Laat hoop in ‘t hart blijven bestaan,
met moed èn het vertrouwen,
weer nieuwe wegen in te slaan
om toekomst op te bouwen.

In vrede èn gerechtigheid,
voor mens, dier en natuur,
gelijkheid en barmhartigheid,
voor iedere cultuur.

De sterren blijven schijnen,
als weerschijn van Zijn Licht,
het duister zal verdwijnen,
Gods zoon geeft ons weer zicht.