Als pelgrims liepen wij dit jaar
op 't uitgesleten pad.
Dat zomaar, onverwachts,
wat diepe groeven had.

Er lagen vreugdestenen,
die wezen naar een Kind.
Gods Zoon is ons geboren,
Die nieuwe wegen vindt.

Als pelgrims gaan wij verder,
met 't Licht op ons gelaat.
Zijn Kind mag in ons wonen,
dat verder met ons gaat