Het sneeuwt
de wereld witter
nog weidser lijkt het zicht
een onbevlekte aarde
waarop geen voetstap zwicht.

Het dooit
de wereld donker
het wit is "schone schijn"
bevlekt is heel de aarde
waar mensen, mensen zijn.
J
Gods Woord
klinkt door de wereld
"Geboren is mijn Zoon"
Hij komt de wereld redden
Zijn boodschap is sjaloom".