Weer-
schijnt
het licht
van Bethlehem

weer-
straalt
het Godd´lijk
licht 

´t Kind
dat hier
op aarde kwam
schenkt
mensen steeds
weer
zicht.

 

©december 2002Uit: "Licht Verlangen"