de stoere herders op het veld
hun schapen waren al geteld
van 't werk moe, maar ook voldaan
wezen de sterren hen iets aan

zij zagen licht, in duizendvoud
dat schitterde als hemels goud
dit daalde op de herders neer
in luisterrijke atmosfeer

het veld met herders werd verlicht
door engelen getooid in 't Licht!
die zongen op onnoembare toon
over de geboorte van een Zoon

de herders, stoer en vol argwaan
hadden de boodschap wel verstaan
en haastten zich toen uiterst snel
naar 't Koningskind te Bethlehem.

daar werd aan de herders geopenbaard:
"dit Kind is de Koning van hemel en aard"
God liet het zien, raakte hen aan
dit is Gods Zoon - in Vredesnaam!